Ochrana dat

 OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH DAT

 

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Abyste nemuseli své osobní údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.

Údaje o naší spolupráci - během spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zákaznická data jsou v rámci serveru cyklotech.cz důvěrná (v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů), a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, příp. financování zboží. Těmito subjekty být např. banky, úvěrové společnosti apod. Zákaznická data jsou pak v takovémto případě poskytnuta vždy pouze v rámci jedné konkrétní platební operace s využitím těchto služeb. Data nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem s podobnou náplní činnosti.

Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).

Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu za výše zmíněných pravidel. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.